X51 COATINIUM® FRESH DRY WAX

Stock: In Stock
Sale ends in:

Compare
OPIS
COATINIUM® FRESH DRY WAX je vosak nove generacije sa intenzivnim i dugotrajnim mirisom, koji se koristi za savršeno sušenje vozila i koji daje vozilima izuzetan sjaj.
DOZIRANJE
COATINIUM® FRESH DRY WAX je pogodan za automatske i samouslužne autoperionice. Proizvod se nanosi nakon pranja. Izvlači se u nerazređenom obliku pomoću pumpe za doziranje sa niskom stopom protoka. Doza: oko 10 do 25 ml po vozilu. Nemojte prekoračiti naznačenu dozu.
USLOVI ČUVANJA
Čuvati dobro zatvoreno i zaštićeno od hladnoće, mraza, UV zraka i toplote, na provetrenom mestu.
 KARAKTERISTIKE
Fizičke karakteristike: žuta tečnost – pH: oko 4,5 – Gustina: oko 0,96 Životna sredina: Surfaktanti koje sadrži ovaj preparat u skladu su sa kriterijumima za biorazgradivost utvrđenim u Uredbi (EC) br. 648/2004 o deterdžentima.
Oprez
Sadrži: 1-propanaminijum, 2-hidroksi-N-(2-hidroksipropil)-N, N-dimetil-, estre sa masnim kiselinama, C18-nezasićene, Me sulfate (soli), aminofunkcionalan siloksan. Izaziva iritaciju kože. Izaziva ozbiljna oštećenja očiju. Nakon rukovanja dobro oprati ruke/lice. Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
UKOLIKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode.
UKOLIKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Izvadite kontaktna sočiva ukoliko ih imate ili ukoliko se mogu lako izvaditi. Nastaviti sa ispiranjem.
Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA / lekara.
Home
Shop
Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart